Monday, February 9, 2009

غرق


أغرقت الأوتار الموازية للأيام

بـ مياه

لا تعرف المغفرة

لا تعرف الرحمة

غرقة أنا

بين ثنايا

عطشة

و عطشة

و عطشة

ما أنا سوى : جسد مبلل بـ نوبات ندم


***


كأني أرنب ضئيل

صغير الشأن

أغضب إله

لحظة طيش

أُبصرني أحاط بـ ستائر

عليها توقيع : الأبدية


****


كـ أبله يتفوه بـ خرافة جمال الدنيا

وقبح الجنة

أؤمن بـ خرافة برودة الجحيم

بـ النيران حيث : أنـــــــــــا


****


الواقع : صامد

أو جامد

أو الأثنين معاً

لا يهم

ما يهم : أن تبصر ما تحت الواقع

شديد الهشاشة

واللين معاً


***

القدر : نوافذ

مترجمة بلغات عدة

وأبجدية متفجرة

الرؤية : عين قارئة

تجهل اللغة

!